Liên hệ hợp tác

Xin chào,

Để liên hệ với mình (Kimi Runner) bạn gửi nội dung theo:  Hoặc trực tiếp qua:

  Gửi Email: kimirunner.com@gmail.com (kiểm tra mail mỗi 2 ngày/lần)

  Instagram: https://instagram.com/kimirunnervn/

  Kênh Youtube: https://youtube.com/channel/UCgnXO34CxHnqKf8w5a9arIA

  Lưu ý: Mình không sử dụng Facebook thường xuyên nên đừng gửi tin nhắn vào Facebook fanpage hoặc Facebook cá nhân nếu đó là trường hợp cần phản hồi sớm từ mình.

  Cảm ơn bạn đã quan tâm!
  Kimi Runner